Aktualności

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Brama Lubuska

Dnia 05.06.2019 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubrza odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Brama Lubuska. Głównym punktem zebrania było przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Stowarzyszenia LGD Brama Lubuska za rok 2018, które zostało przyjęte jednogłośnie. Podczas zebrania podsumowano także realizację projektu współpracy „Mobilna Aplikacja Turystyczna”.