Wyjazd do Teatru Muzycznego w Poznaniu

W ramach projektu dzieci miały również możliwość obejrzenia sztuki teatralnej w formie śpiewanej podczas wyjazdu do Teatru Muzycznego w Poznaniu na sztukę pt. ?Królowa Śniegu?. Dzięki temu przybliżyliśmy dzieciom teatr oraz uwrażliwiliśmy ich na odbiór sztuki teatralnej. Po przedstawieniu obowiązkowo odwiedziliśmy ulubione miejsce dzieci Mc-Donalda.