Logo Lokalnej Grupy Działania Brama Lubuska STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
ul. Wałowa 1
66-200 Świebodzin
NIP: 927-189-81-99
tel. 68 475 46 23
tel. kom. 501 031 251, 532 369 084
e-mail: biuro@bramalubuska.pl
     Konsultacje osobiste wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym i z zachowaniem reżimu sanitarnego 

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim zaprasza na spotkania informacyjne dla jednostek samorządu terytorialnego dotyczące aktualnych naborów wniosków w ramach Krajowych Programów Operacyjnych i Regionalnego Programu Operacyjnego ? Lubuskie 2020, które odbędą się 6 czerwca 2017 r. w Gorzowie Wielkopolskim oraz 7 czerwca 2017 r. w Zielonej Górze.

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zaprasza na spotkanie informacyjne potencjalnych beneficjentów, którzy są zainteresowani aplikowaniem o środki w konkursie ogłoszonym 31 marca 2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ? Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 6 Regionalny rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy

Spotkanie w Zielonej Górze

Miejsce: Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
ul. Wyspiańskiego 15
65-036 Zielona Góra
pokój 01
Termin: 16 maja 2017 r., godz. 900 ? 1400
Formularz należy przesłać do 15 maja 2017 r.

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim, działająca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, zaprasza na spotkania informacyjne dot. możliwości realizacji projektów w zakresie aktywizacji zawodowej w ramach Krajowych Programów Operacyjnych i Regionalnego Programu Operacyjnego ? Lubuskie 2020, które odbędą się 9 maja 2017 r. w Gorzowie Wielkopolskim i 10 maja 2017 r. w Zielonej Górze. 

Na podstawie § 13 ust. III Statutu Stowarzyszenia ?LGD Działajz Nami? oraz § 5 pkt. 2 Regulaminu Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia zawiadamiam o posiedzeniu Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia ?LGD Działaj z Nami?, które odbędzie się w dniu 04-06-2014 r. (środa) o godzinie 17.00 w siedzibie Stowarzyszenia ?LGD Działaj z Nami? przy ul. Wałowej 1 w Świebodzinie. Program posiedzenia do pobrania poniżej.

 

Dnia 14.05 2011r. ( w sobotę) odbył się IV  Rodzinny Rajd Rowerowy, którego organizatorem było Stowarzyszenie "LGD Działaj z Nami". Uroczystego otwarcia Rajdu dokonali Starosta Świebodziński Pan Zbigniew Szumski oraz Prezes Stowarzyszenia Pani  Joanna Bagińska. Z zadowoleniem informujemy, iż w Rajdzie udział wzięły kilkupokoleniowe rodziny z powiatu świebodzińskiego. Łącznie zgromadziliśmy około 150 uczestników, dzięki czemu cel organizowanej imprezy został osiągnięty. Rajd rozpoczął się o godz. 9.30 spod Ratusza w Świebodzinie  skąd wyruszyliśmy w eskorcie świebodzińskiej policji i jechali trasą wiodącą przez ? Rozłogi ? Borów ?Ołobok ?Niesulice ?Kalinowo- Niesulice- Lubogóra ? Świebodzin łącznie przejechali trasę ok 30 km. Uczestnicy rajdu mogli podziwiać piękny krajobraz i przyrodę gmin oraz poznać być może nieznane dotychczas zakątki np. pole golfowe w Kalinowie.  Widoki robiły wrażenie zarówno na starszych jak i młodszych cyklistach.  W trakcie rajdu dla wszystkich zmęczonych upałem rowerzystów był przewidziany poczęstunek. Wszyscy uczestnicy mogli się posilić i odzyskać siły. Na zorganizowanych przystankach cykliści rozwiązywali tekst z wiedzy o Stowarzyszeniu ?LGD Działaj z Nami? wśród poprawnych odpowiedzi zostały rozlosowane nagrody. Po zakończeniu rajdu wszyscy zadowoleni z rajdu rowerzyści wyrażali chęć uczestniczenia w następnym. Mamy nadzieję, że rajdy rowerowe z roku na rok będą się cieszyły coraz większym powodzeniem, a pogoda będzie dopisywała tak jak w tym roku.

Zdjęcia z rajdu w galerii.

Szkolenia aktywizujące lokalną społeczności poprzez Oś IV Leader

Stowarzyszenie  ?LGD Działaj z Nami? w miesiącu kwiecień , maj i czerwiec  br. organizuje spotkania szkoleniowo ? aktywizujące w gminach należących do LGD.

- 01.04. 2011  Urząd Miejski w Dobiegniewie

- 28.04.2011   Urząd Gminy w Skąpym

- 29.04 2011  Urząd Gminy w Przytocznej

- 10.05.2011  Urząd Miejski w Międzyrzeczu

- 12.05.2011  Urząd Miejski w Drezdenku

- 19.05.2011  Urząd Miejski w Skwierzynie

- 20.05.2011  Urząd Gminy w Bledzewie

- 06.06.2011  Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich

Na spotkaniach omówiona zostanie tematyka dotycząca możliwości ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 4 oś LEADER, w tym Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Małe projekty oraz Odnowa i rozwój wsi.  Spotkania szkoleniowe poprowadzi pracowni biura Stowarzyszenia LGD p. Paweł Bugała.

Zdjęcia ze szkoleń w galerii

W dniu 20.05.2011 roku Komisja konkursowa dokonała wyboru oferty w ramach Zapytania ofertowego dotyczącego stworzeniadokumentacji filmowej w ramach projektu LUBTUR  z dnia 04.04.2011 roku.Spośród 13 ofert, które wpłynęły w wyznaczonym terminie 10 spełniło postawione wymagania, 3 oferty nie oceniono.Wybrano ofertę  Studia Filmowego ?KLAPS? p. Ryszarda Kućko, która w wyniku oceny uzyskała najwyższą liczbę punktów  ( - 13 pkt. zawalory artystyczne i 10 pkt. za cenę usługi ) ? łącznie 23 pkt. na 25 pkt. możliwych.

Poniżej w formie tabelarycznej zestawienie wszystkich ofert wraz z oceną.

 Stowarzyszenie ?LGD Działaj z Nami? dziękujemy wszystkim za złożenie ofert.

 

Poz.

Nazwa oferenta

Ocena według kryteriów

Suma punktów

Uwagi

walory artystyczne

cena
usługi

1

Studio Filmowe ?KLAPS? Ryszard Kućko

13

10

23

wybrana oferta

2

Fabryka Reklamy IBI Spółka z o. o.

12

9

21

-

3

FMC POLSKA Bogusław Cibis

12

9

21

-

4

Wiernik Menagment

15

4

19

-

5

LEFT FILM Maciej Chmielewski

10

8

18

-

6

Baltic Media Group Sp. z o. o.

11

6

17

-

7

vGs Produkcje Filmowe i Telewizyjne
Katarzyna Mayer - Bzowa

9

7

16

-

8

PPHU VICTOR 11 Rybacki Roman

9

6

15

-

9

SPI Film Studio Sp. z o. o.

7

6

13

-

10

Eliza Prager studio produkcji filmowo-telewizyjnej

7

1

8

-

11

Korporacja Reklamy LINEA
L. Raziuk i Wspólnicy Sp J.

-

-

-

oferta niekompletna
? nie została oceniona

12

Pracownia Filmowa i Fotograficzna Matnia
Anna Kocińska - Grabowska

-

-

-

oferta niekompletna
? nie została oceniona

13

Cyfrowe Studio Foto Wideo Agnieszka Chętnik - Wika

-

-

-

oferta niekompletna
? nie została oceniona

 

Zarząd Województwa Lubuskiego   

 na wniosek   

 Stowarzyszenia ?LGD Działaj z Nami?

 

informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia ?LGD Działaj z Nami? wniosków o przyznanie pomocy
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 ? Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. na:

 

 1. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów

? termin składania wniosków: 01.06.2011 r. ? 15.06.2011 r.
? limit dostępnych środków: 736.290,00 zł

? minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji:
min. 8 pkt w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru

 1. operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
  ?Odnowa i rozwój wsi?

? termin składania wniosków: 01.06.2011 r. ? 15.06.2011 r.
? limit dostępnych środków: 1.103.000,00 zł

? minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji:
min. 8 pkt w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru

Miejsce i tryb składania wniosków - wnioski należy składać, bezpośrednio w biurze LGD: Stowarzyszenie ?LGD Działaj
z Nami?, ul. Wałowa 1, 66-200 Świebodzin, w dniach: od poniedziałku do piątku, w godz. 08.00 ? 13.00. Wnioski należy składać w 3 egzemplarzach: 1 dla LGD, 1 dla IW i 1 dla Beneficjenta. Przynajmniej 1 egzemplarz (przeznaczony dla LGD) powinien zawierać dokumenty sporządzone na drukach przygotowanych przez LGD, pomocne przy ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru. Druki te zamieszczone są na stronie LGD.      

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz
z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są w biurze oraz na stronie internetowej LGD Stowarzyszenie ?LGD Działaj z Nami?: bramalubuska.pl, w siedzibie oraz na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: www.prow.lubuskie.pl, a także na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl             
  
Dodatkowo informacji udziela: Paweł Bugała, tel. 068/475 46 23

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Świebodzin, 04 maja 2011 roku

Stowarzyszenie ?LGD Działaj z Nami?
ul. Wałowa 1
66-200 Świebodzin

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczy stworzenia dokumentacji filmowej w ramach projektu LUBTUR 

 

Proszę o przedstawienie oferty na zaopatrzenie do dnia 30 września 2011 roku Stowarzyszenia ?LGD Działaj z Nami? w dokumentację filmową (wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych) 14 imprez z terenu 14 Gmin Członkowskich Stowarzyszenia ?LGD Działaj z Nami? (1 impreza z każdej gminy według poniższego zestawienia).

Zestawienie imprez do filmowania

L.p.

Gmina

Nazwa imprezy

data

1

Bledzew

Dożynki Gminne i Jarmark Cysterski; Bledzew

27 sierpnia

2

Dobiegniew

XXI Watra Łemkowska w Ługach

15-16 lipca

3

Drezdenko

VII Jarmark Kasztelański; Drezdenko

04 czerwca

4

Lubrza

Noc Nenufarów; Lubrza

16 lipca

5

Międzyrzecz

Święto Obry

16 września

6

Przytoczna

Święto Pomidora ? Dni Przytocznej

26-27 sierpnia

7

Pszczew

Jarmark Magdaleński w Pszczewie - Święto Rękodzieła i Twórców Ludowych

16-17 lipca

8

Skąpe

"Wielkie pływanie i bieganie"

09 lipca

9

Skwierzyna

Dni Skwierzyny

25 czerwca

10

Stare Kurowo

Międzynarodowe Dni Daniela

09-10 lipca

11

Strzelce Krajeńskie

Festiwal Piosenki Żeglarskiej KEJA

06 sierpnia

12

Szczaniec

Dni Ziemi Szczańskiej

18-19 czerwca

13

Świebodzin

Turniej Świetlic w Lubinicku

04 czerwca

14

Zwierzyn

Dni Gminy Zwierzyn

24-26 czerwca

Z każdej imprezy należy zarejestrować minimum 30 minut materiału filmowego przedstawiającego przekrojowo przebieg imprezy i przekazać go Stowarzyszeniu ?LGD Działaj z Nami? w formie elektronicznej we wskazanym formacie pliku.

Oferty cenowe wraz z port folio oraz danymi kontaktowymi należy składać (lub wysyłać drogą pocztową ? liczy się termin wpłynięcia ofert do biura) w biurze Stowarzyszenia ?LGD Działaj z Nami? przy ul. Wałowej 1 w Świebodzinie do 13 maja 2011 roku do godz. 12.00.

Komisja konkursowa na podstawie poniższych kryteriów dokona wyboru oferty do 27 maja 2011 roku i poinformuje o wynikach konkursu.

Kryteria konkursowe

L.p.

Nazwa

minimalna liczba punktów

maksymalna liczba punktów

1

walory artystyczne
(ocena na podstawie port folio)

1

15

2

cena usługi
(im niższa tym więcej punktów)

1

10

RAZEM:

2

25

 

 

 

 

Stowarzyszenie ?LGD Działaj z Nami? zastrzega sobie prawo do:

 • podziału zadania na kilku wykonawców,
 • unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego.

Wszelkie pytania należy kierować do Pawła Bugały nr telefonu: 68/ 475 46 23

W dniu 13.05.2010r. w Świebodzinie nastapiło uroczyste podpisanie Umowy Partnerskiej w sprawie współpracy przy realizacji projektu pod tytułem "Lubuskie - ukazujemy bogactwo turystyczne urozmaiconego regionu" pomiędzy Stowarzyszeniem "LGD Działaj z Nami" a Stowarzyszeniem "Kraina Szlaków Turystycznych - Lokalna Grupa Działania". Projekt współpracy będzie polegać na realizacji nastepujacych celów:

- cel ogólny: "Promocja północno-wschodniej części województwa lubuskiego, rozwój turystyki na tym terenie oraz zwiększenie atrakcyjności jej wykorzystania do 31 grudnia 2013 roku",

- I-wszy cel szczegółowy: "Promocja i rozwój turystyki północno- wschodniej części województwa lubuskiego poprzez utworzenie do 31 grudnia 2012 roku strony internetowej będącej bazą informacji turystycznej dla tego obszaru",

- II-gi cel szczegółowy: "Zwiekszenie atrakcyjności walorów turystycznych północno-wschodniej części województwa poprzez wyznaczenie do 31 grudnia 2013 roku co najmniej czterech szlaków turystycznych na tym obszarze",

- III-ci cel szczegółowy: "Promocja walorów turystycznych północno-wschodniej części województwa lubuskiego poprzez marketing projektu współpracy,w tym:opracowanie i wydanie 2000 egzemplarzy albumu, 4000 egzemplarzy mapy, oraz udział w co najmniej 4 imprezach targowych do 31 grudnia 2013".

Projekt współpracy będzie realizowany od 01 czerwca 2010r. do 31 grudnia 2013r. w oparciu o budżet wysokości 597 215,00 zł na obszarze 25 gmin,tj.:  Bledzew, Bogdaniec, Deszczno, Dobiegniew, Drezdenko, Kłodawa, Krzeszyce, Lubiszyn, Lubniewice, Lubrza, Łagów, Międzyrzecz, Ośno Lubuskie, Przytoczna, Pszczew,Santok, Skąpe, Skwierzyna, Stare Kurowo, Strzelce Krajeńskie, Sulęcin, Szczaniec, Świebodzin, Torzym, Zwierzyn.

Gminy członkowskie

 • Herb Gminy Bledzew
  Bledzew
 • Herb Gminy Dobiegniew
  Dobiegniew
 • Herb Gminy Drezdenko
  Drezdenko
 • Herb Gminy Lubrza
  Lubrza
 • Herb Gminy Łagów
  Łagów
 • Herb Gminy Międzyrzecz
  Międzyrzecz
 • Herb Gminy Pszczew
  Pszczew
 • Herb Gminy Przytoczna
  Przytoczna
 • Herb Gminy Skwierzyna
  Skwierzyna
 • Herb Gminy Skąpe
  Skąpe
 • Herb Gminy Stare Kurowo
  Stare Kurowo
 • Herb Gminy Strzelce Krajeńskie
  Strzelce Krajeńskie
 • Herb Gminy Szczaniec
  Szczaniec
 • Herb Gminy Świebodzin
  Świebodzin
 • Herb Gminy Zwierzyn
  Zwierzyn