Logo Lokalnej Grupy Działania Brama Lubuska STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
ul. Wałowa 1
66-200 Świebodzin
NIP: 927-189-81-99
tel. 68 475 46 23
tel. kom. 501 031 251, 532 369 084
e-mail: biuro@bramalubuska.pl
     Konsultacje osobiste wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym i z zachowaniem reżimu sanitarnego 

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej:

 

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z):

Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  - wersja 3z Wniosek o Przyznanie Pomocy_19.2_I_3z

Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 3z Wniosek o Przyznanie Pomocy_19.2_I_3z

 

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) Instrukcja wypełniania Wniosku o Przyznanie Pomocy-1_19.2_I_3z

 

3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z):

Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) umowa_I_6z

Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) Zał. nr 1 do umowy_Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji

Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) Zał. nr 2 do umowy_Wykaz działek ewidencyjnych

Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) Zał. nr 3 do umowy_Kary administracyjne

Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) Zał. nr 3a do umowy_Kary administracyjne

 

4) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z):

Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 3z Wniosek o Płatność_19_2_I_W_3z

Wniosek o płatność (.excel) - wersja 3z Wniosek o Płatność_19_2_I_W_3z

 

5) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z) Instrukcja wypełniania Wniosku o Płatność_19_2_I_W_3z

Załączniki dla osób ubiegających się o dofinansowanie na operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

 

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z):

Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  - wersja 3z ? ?Wniosek o Przyznanie Pomocy_19.2_P_3z?

Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 3z ? ?Wniosek o Przyznanie Pomocy_19.2_P_3z?

 

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) ? ?Instrukcja Wypełniania Wniosku o Przyznanie Pomocy_19.2_P_3z?

 

3) Biznesplan (wersja 3z):

Biznesplan (.pdf) ? ?Biznesplan_P_3z?

Biznesplan (.docx) ? ?Biznesplan_P_3z?

Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.excel) ? ?Biznesplan_Tabele do przeliczeń finansowych_P_3z?

Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) ? ?Instrukcja Pomocnicza przy wypełnianiiu biznesplanu_3z?

 

4) Umowa o przyznanie pomocy (wersja 3z):

Umowa o przyznanie pomocy (.pdf)  - wersja 3z ? ?Umowa o Przyznanie Pomocy_19.2_P_3z?

 

5) Wykaz działek ewidencyjnych na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (wersja 3z):

Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) ? ?Zał. nr 2 do umowy_Wykaz działek ewidencyjnych 3z?

 

6) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z):

Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 3z ? ?Wniosek o Płatność_19_2_P_3z?

Wniosek o płatność (.excel) - wersja 3z ? ?Wniosek o Płatność_19_2_P_3z?

 

7) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z):

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) ? ?Instrukcja Wypełniania Wniosku o Płatność_19_2_P_3z?

Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej ? ?Zał. nr 2 do WoP_Wykaz faktur?

Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór - excel) ? ?Zał. nr 3 do WoP_Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu?

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu ? ?Instrukcja Pomocnicza do Sprawozdania z realizacji Biznesplanu_P?

 

Pieniądze na szkolenia dla przedsiębiorstw ? uzyskaj informacje i pomoc specjalistów z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ? Zielona Góra, 27.06.2017 r.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i szukasz możliwości sfinansowania szkoleń i kursów dla siebie oraz dla Twoich pracowników, to mamy dobrą wiadomość. W przystępny sposób będziesz mógł uzyskać nawet do 35 000 zł na sfinansowanie potrzeb szkoleniowych w Twojej firmie. Jest jednak jeden podstawowy warunek. Aby uzyskać te środki musisz utworzyć profil swojej firmy na portalu www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl, czyli w tak zwanej Bazie Usług Rozwojowych (BUR). Już 27 czerwca 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego administratorzy serwisu z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości udzielą Ci fachowej pomocy w pomyślnej rejestracji Twojej firmy.

"Nowe podejście ? nowe możliwości" ? konferencja dotycząca pakietu dla średnich miast

?Nowe zasady finansowania szkoleń dla przedsiębiorstw w województwie lubuskim? ? spotkanie informacyjne w Zielonej Górze 27.06.2017

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, działający w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości finansowania potrzeb szkoleniowych mikro, małych i średnich przedsiębiorców w województwie lubuskim, które odbędzie się 27 czerwca 2017 r. w Zielonej Górze.

 Formularz zgłoszeniowy

Informujemy, że w dniu 16 czerwca 2017 r. (piątek) biuro STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA będzie nieczynne

 

PRACE KONKURSOWE PROSIMY WRZUCAĆ PRZEZ OTWÓR NA LISTY

Dnia 16.06.2017 r. (piątek) przedszkole będzie nieczynne.

Dnia 8.06.2017 r. nasze przedszkole odwiedzi przedstawiciel Nadleśnictwa Strzelce Kraj. Pani Leśnik opowie dzieciom o bocianach, jak wygląda, gdzie odlatuje na czas zimowy. 

Gminy członkowskie

 • Herb Gminy Bledzew
  Bledzew
 • Herb Gminy Dobiegniew
  Dobiegniew
 • Herb Gminy Drezdenko
  Drezdenko
 • Herb Gminy Lubrza
  Lubrza
 • Herb Gminy Łagów
  Łagów
 • Herb Gminy Międzyrzecz
  Międzyrzecz
 • Herb Gminy Pszczew
  Pszczew
 • Herb Gminy Przytoczna
  Przytoczna
 • Herb Gminy Skwierzyna
  Skwierzyna
 • Herb Gminy Skąpe
  Skąpe
 • Herb Gminy Stare Kurowo
  Stare Kurowo
 • Herb Gminy Strzelce Krajeńskie
  Strzelce Krajeńskie
 • Herb Gminy Szczaniec
  Szczaniec
 • Herb Gminy Świebodzin
  Świebodzin
 • Herb Gminy Zwierzyn
  Zwierzyn