Logo Lokalnej Grupy Działania Brama Lubuska STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
ul. Wałowa 1
66-200 Świebodzin
NIP: 927-189-81-99
tel. 68 475 46 23
tel. kom. 501 031 251, 532 369 084
e-mail: biuro@bramalubuska.pl
     Konsultacje osobiste wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym i z zachowaniem reżimu sanitarnego 

Dokumenty do pobrania - Rozwijanie działalności gospodarczej

Załączniki dla osób ubiegających się o dofinansowanie na operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

 

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z):

Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  - wersja 3z Wniosek o Przyznanie Pomocy_19.2_I_3z

Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 3z Wniosek o Przyznanie Pomocy_19.2_I_3z

 

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania

Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  - wersja 3z Wniosek o Przyznanie Pomocy_19.2_I_3z

Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 3z Wniosek o Przyznanie Pomocy_19.2_I_3z

 

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) Instrukcja wypełniania Wniosku o Przyznanie Pomocy-1_19.2_I_3z

 

3) Biznesplan (wersja 3z):

Biznesplan (.pdf) Biznesplan_I_3z

Biznesplan (.docx) Biznesplan_I_3z

Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.excel) Biznesplan_Tabele do przeliczeń finansowych_inne_3z

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (wersja 3z) Informacje Pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu_3z

 

4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa:

Oświadczenie (.pdf) Oswiadczenie_o_wielkosci_przedsiebiorstwa

Oświadczenie (.excel) Oswiadczenie_o_wielkosci_przedsiebiorstwa_a

 

5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa Zasady_wypelniania_oswiadczenia_o_wielkosci_przedsiebiorstwa

 

6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z):

Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) umowa_I_6z

Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) Zał_nr_1_do_umowy_zestawienie_rzeczowo_finansowe_operacji. pdf

Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) Zał. nr 2 do umowy_Wykaz działek ewidencyjnych

Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) Zał. nr 3 do umowy_Kary administracyjne

Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) Zał. nr 3a do umowy_Kary administracyjne

 

 

7) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z):

Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 3z Wniosek o Płatność_19_2_I_W_3z

Wniosek o płatność (.excel) - wersja 3z Wniosek o Płatność_19_2_I_W_3z

 

8) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z) Instrukcja wypełniania Wniosku o Płatność_19_2_I_W_3z

Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) (.excel) Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu Instrukcja Pomocnicza do Sprawozdania z realizacji BP

Gminy członkowskie

 • Herb Gminy Bledzew
  Bledzew
 • Herb Gminy Dobiegniew
  Dobiegniew
 • Herb Gminy Drezdenko
  Drezdenko
 • Herb Gminy Lubrza
  Lubrza
 • Herb Gminy Łagów
  Łagów
 • Herb Gminy Międzyrzecz
  Międzyrzecz
 • Herb Gminy Pszczew
  Pszczew
 • Herb Gminy Przytoczna
  Przytoczna
 • Herb Gminy Skwierzyna
  Skwierzyna
 • Herb Gminy Skąpe
  Skąpe
 • Herb Gminy Stare Kurowo
  Stare Kurowo
 • Herb Gminy Strzelce Krajeńskie
  Strzelce Krajeńskie
 • Herb Gminy Szczaniec
  Szczaniec
 • Herb Gminy Świebodzin
  Świebodzin
 • Herb Gminy Zwierzyn
  Zwierzyn