Logo Lokalnej Grupy Działania Brama Lubuska STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
ul. Wałowa 1
66-200 Świebodzin
NIP: 927-189-81-99
tel. 532 369 084
tel. kom. 501 031 251, 532 369 084
e-mail: biuro@bramalubuska.pl 
     
 

Dla kogo ?

Pomocy udziela się z tytułu realizacji grantu w zakresie:

 • Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej ? budowa nowych obiektów;
 • Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej ? budowa nowych obiektów.

 

Pomoc może być przyznana, jeżeli:

 1. 1.     Realizacja grantu odbędzie się na obszarze realizacji LSR, który obejmuje 15 gmin wiejskich i wiejsko ? miejskich w 3 powiatach woj. lubuskiego:

a)      w powiecie świebodzińskim gminy:

 • Lubrza,
 • Łagów,
 • Skąpe,
 • Szczaniec,
 • Świebodzin z wyłączeniem miasta Świebodzin,

b)      w powiecie międzyrzeckim:

 • Bledzew,
 • Międzyrzecz,
 • Przytoczna,
 • Pszczew,
 • Skwierzyna,

c)      w powiecie strzelecko ? drezdeneckim:

 • Dobiegniew,
 • Drezdenko,
 • Stare Kurowo,
 • Strzelce Krajeńskie,
 • Zwierzyn.
 1. 2.     Forma działania wynikająca z realizacji poszczególnych grantów dotyczyć będzie:

a)      Wybudowania jednego lub kilku ogólnodostępnych, niekomercyjnych obiektów rekreacyjnych w ramach powierzonego grantu, co przyczyni się do poprawy życia mieszkańców.

b)      Wybudowania jednego lub kilku ogólnodostępnych, niekomercyjnych obiektów infrastruktury turystycznej w ramach powierzonego grantu, co przyczyni się do rozwoju turystyki.

 1. koszty kwalifikowalne zadania nie są współfinansowane z innych środków publicznych,
 2. zadanie spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tego przedsięwzięcia.

 

Jaką pomoc można uzyskać?

Dofinansowanie do 50 000 zł, stanowiące nie więcej niż 100% poniesionych kosztów kwalifikowalnych zadania w formie refundacji po zakończeniu zadania.

Minimalny koszt całkowity grantu to 5 000 zł.

Maksymalny koszt całkowity grantu to 50 000 zł.

Łączna maksymalna wartość przyznanych grantów w ramach PROW 2014-2020 dla jednego beneficjenta wynosi 100 000 zł. 

Gminy członkowskie

 • Herb Gminy Bledzew
  Bledzew
 • Herb Gminy Dobiegniew
  Dobiegniew
 • Herb Gminy Drezdenko
  Drezdenko
 • Herb Gminy Lubrza
  Lubrza
 • Herb Gminy Łagów
  Łagów
 • Herb Gminy Międzyrzecz
  Międzyrzecz
 • Herb Gminy Pszczew
  Pszczew
 • Herb Gminy Przytoczna
  Przytoczna
 • Herb Gminy Skwierzyna
  Skwierzyna
 • Herb Gminy Skąpe
  Skąpe
 • Herb Gminy Stare Kurowo
  Stare Kurowo
 • Herb Gminy Strzelce Krajeńskie
  Strzelce Krajeńskie
 • Herb Gminy Szczaniec
  Szczaniec
 • Herb Gminy Świebodzin
  Świebodzin
 • Herb Gminy Zwierzyn
  Zwierzyn