Projekt współpracy międzynarodowej MAK

W ramach realizacji celu ogólnego 1.0 ?Obszar STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA obszarem przyjaznym do życia? nasze Stowarzyszenie bierze udział wraz z 9 innymi Lokalnymi Grupami Działania w realizacji projektu współpracy międzynarodowej MAK (Młodzieżowa Akademia Komunikacji). Przedstawiciele Lokalnych Grup Działania z woj. zachodniopomorskiego (4 LGD), woj. lubuskiego (4 LGD) i 2 LGD z Czech spotkali się w dniach 07-10.06.2016 r. w Karlovej Studance, by omówić szczegóły projektu i ustalić zakres obowiązków do realizacji dla poszczególnych partnerów projektu.

Projekt MAK został również zaprezentowany na konferencji LeaderFEST 2016, gdzie polskie LGD miały możliwość zaprezentowania bogactwa lokalnego i promocji turystycznej swoich regionów.