Legislacja krajowa

 Tekst  ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014?2020
Pobierz plik (.pdf 0.65 MB)


Tekst ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności
Pobierz plik (.pdf 0.75 MB)


Tekst rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania ?Wsparcie przygotowawcze? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014?2020
Pobierz plik (.pdf 0.54 MB)