Konferencja podsumowująca projekt współpracy PROWadzi Lubuskie

Dnia 25.08.2022r. w Nowym Miasteczku w obecności przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze odbyła się konferencja podsumowująca projekt współpracy PROWadzi Lubuskie.

Partnerami projektu byli:

  • Stowarzyszenie LGD Brama LUBUSKA
  • Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania
  • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła
  • Lokalna Grupa Działania Zielone Światło
  • Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie