Logo Lokalnej Grupy Działania Brama Lubuska STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
ul. Wałowa 1
66-200 Świebodzin
NIP: 927-189-81-99
tel. 532 369 084
tel. kom. 501 031 251, 532 369 084
e-mail: biuro@bramalubuska.pl 
     
 

AKTUALNOŚCI

KONSULTACJE: KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW GRANTOWYCH

Zapraszamy Mieszkańców obszaru STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA (gminy: BLEDZEW, LUBRZA, ŁAGÓW, MIĘDZYRZECZ, PRZYTOCZNA, PSZCZEW SKĄPE, SKWIERZYNA, SZCZANIEC, ŚWIEBODZIN) do wyrażenia swojej opinii/zgłoszenia uwag do Projektu kryteriów wyboru grantobiorców, które umożliwią STOWARZYSZENIU LGD BRAMA LUBUSKA ogłoszenie konkursów na powierzenie grantów finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Fundusze Europejskie dla Lubuskie 2021-2027 dla realizacji poniższych przedsięwzięć i celów:

Przedsięwzięcie P.2.1 Lokalne kształcenie osób dorosłych
Cel (g)
  Wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie mobilności zawodowej

Przedsięwzięcie P.2.2 Aktywizacja społeczności lokalnej w placówkach edukacyjnych
Cel (f)
Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności osób z niepełnosprawnościami.

Przedsięwzięcie P.2.3 Rozwój potencjału społeczności lokalnych
Cel (l)
Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej  potrzebujących i dzieci.

Uzgodniony dokument, będzie stanowił podstawę wg których Rada LGD będzie oceniała i wybierała projekty do dofinansowania.

Opinie i uwagi prosimy przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie do 25 kwietnia 2024 r. do godz. 12:00.

Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów grantowych realizowanych ze środków EFS+ - do pobrania.

Gminy członkowskie

 • Herb Gminy Bledzew
  Bledzew
 • Herb Gminy Lubrza
  Lubrza
 • Herb Gminy Łagów
  Łagów
 • Herb Gminy Międzyrzecz
  Międzyrzecz
 • Herb Gminy Pszczew
  Pszczew
 • Herb Gminy Przytoczna
  Przytoczna
 • Herb Gminy Skwierzyna
  Skwierzyna
 • Herb Gminy Skąpe
  Skąpe
 • Herb Gminy Szczaniec
  Szczaniec
 • Herb Gminy Świebodzin
  Świebodzin