Logo Lokalnej Grupy Działania Brama Lubuska STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
ul. Wałowa 1
66-200 Świebodzin
NIP: 927-189-81-99
tel. 532 369 084
tel. kom. 501 031 251, 532 369 084
e-mail: biuro@bramalubuska.pl 
     
 

Projekt "PROWadzi Lubuskie na bis"

Operacja pn. „PROWadzi Lubuskie na bis

mająca na celu : Rozwój turystyki i rekreacji na obszarze LGD poprzez wyznaczenie i oznakowanie ścieżek turystycznych (rowerowych, kajakowych oraz miejsc przyjaznych deskom SUP) celem udostępnienia mieszkańcom i turystom, czego zwieńczeniem będzie udział 7 LGD-ów oraz zainteresowanych mieszkańców i turystów w rajdzie rowerowym, spływie kajakowym oraz konferencji podsumowującej projekt. Promocja regionu poprzez prezentację obszaru za pośrednictwem działań informatyczno - promocyjnych (publikacje, gadżety itp.). Wspieranie rozwoju turystyki i rekreacji poprzez utworzenie Centrum Promocji Walorów Turystycznych w regionie (bazy noclegowej) w miejscowości Trzebów, rozmieszczenie całorocznych dźwiękoławek na obszarze działania partnerów projektu współpracy oraz budowa okrągłej tężni solankowo - hybrydowej z technologią naziemną jako miejsc odpoczynku.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt „PROWadzi Lubuskie na bis” - podpisana umowa

STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA informuje, że w dnia 05.04.2023r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, została podpisana umowa o przyznanie pomocy na realizację projektu współpracy pt.  „PROWadzi Lubuskie na bis” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020.

Partnerami w projekcie są:

 • Stowarzyszenie LGD Między Odrą a Bobrem,
 • „LGD Zielone Światło”,
 • Stowarzyszeniem „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”,
 • Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior- Lokalna Grupa Działania,
 • Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Bory Dolnośląskie,
 • Stowarzyszeniem Kraina Szlaków Turystycznych- Lokalna Grupa Działania.

 

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel:

 

Rozwój turystyki i rekreacji na obszarze LGD poprzez wyznaczenie i oznakowanie ścieżek turystycznych (rowerowych, kajakowych oraz miejsc przyjaznych deskom SUP) celem udostępnienia mieszkańcom i turystom, czego zwieńczeniem będzie udział 7 LGD-ów oraz zainteresowanych mieszkańców i turystów w rajdzie rowerowym, spływie kajakowym oraz konferencji podsumowującej projekt. Promocja regionu poprzez prezentację obszaru za pośrednictwem działań informatyczno – promocyjnych (publikacje, gadżety itp.).

 

Wspieranie rozwoju turystyki i rekreacji poprzez utworzenie Centrum Promocji Walorów Turystycznych w regionie (bazy noclegowej) w miejscowości Trzebów, rozmieszczenie całorocznych dźwiękoławek na obszarze działania partnerów projektu współpracy oraz budowa okrągłej tężni solankowo – hybrydowej z technologią naziemną jako miejsc odpoczynku.

 

Gminy członkowskie

 • Herb Gminy Bledzew
  Bledzew
 • Herb Gminy Lubrza
  Lubrza
 • Herb Gminy Łagów
  Łagów
 • Herb Gminy Międzyrzecz
  Międzyrzecz
 • Herb Gminy Pszczew
  Pszczew
 • Herb Gminy Przytoczna
  Przytoczna
 • Herb Gminy Skwierzyna
  Skwierzyna
 • Herb Gminy Skąpe
  Skąpe
 • Herb Gminy Szczaniec
  Szczaniec
 • Herb Gminy Świebodzin
  Świebodzin