Logo Lokalnej Grupy Działania Brama Lubuska STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
ul. Wałowa 1
66-200 Świebodzin
NIP: 927-189-81-99
tel. 532 369 084
tel. kom. 501 031 251, 532 369 084
e-mail: biuro@bramalubuska.pl 
     
 

Konferencja podsumowująca realizację projektu współpracy pt. „PROWadzi Lubuskie na bis”

26 czerwca br. nad ZALEWEM „KARAŚ” w Lubsku odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu współpracy pt. „PROWadzi Lubuskie na bis”. Udział w niej wzięli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Departamentu PROW w Zielonej Górze – Z-ca Dyrektora p. Andrzej Gembara i pracownicy odpowiadający za wdrożenie  i rozliczenie projektu p. Elżbieta Awakowicz oraz p. Marta Opala, Burmistrz Lubska – p. Janusz Dudojć oraz przedstawiciele partnerów projektu Lokalnych Grup Działania: STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA, STOWARZYSZENIE „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GRUPA ŁUŻYCKA, „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIELONE ŚWIATŁO, „STOWARZYSZENIE – LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MIĘDZY ODRĄ A BOBREM”, STOWARZYSZENIE KRAINA LASÓW I JEZIOR – LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA, STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA BORY DOLNOŚLĄSKIE oraz STOWARZYSZENIE  KRAINA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH – LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA. Gości przywitała Prezes STOWARZYSZENIA „LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA – GRUPY ŁUŻYCKIEJ” – p. Helena Miklaszewska. Następnie głos zabrał Burmistrz Lubska p. Janusz Dudojć, podziękował za realizację projektu oraz możliwość budowy tężni na ternie miasta Lubsko a także za dobrą i owocną współpracę z LGD. Zaprosił wszystkich na krótki spacer do tężni solankowej podczas którego opowiadał o powstawaniu tężni, jej funkcjonowaniu  i utrzymaniu a także o dalszych planach rozwoju Zalewu Karaś. Po krótkim spacerze Prezes grupy koordynującej STOWARZYSZENIA LGD BRAMA  LUBUSKA – p. Joanna Bagińska przedstawiła podsumowanie realizacji całego projektu – co się udało zrobić, co jeszcze przed nami. Celem projektu jest rozwój turystyki i rekreacji na obszarze LGD poprzez wyznaczenie i oznakowanie ścieżek turystycznych (rowerowych, kajakowych oraz miejsc przyjaznych deskom SUP), promocja regionu poprzez prezentację obszaru za pośrednictwem działań informatyczno - promocyjnych (publikacje, gadżety itp.) oraz wspieranie rozwoju turystyki i rekreacji poprzez utworzenie Centrum Promocji Walorów Turystycznych w regionie (bazy noclegowej) w miejscowości Trzebów, rozmieszczenie całorocznych dźwiękoławek na obszarze działania partnerów projektu współpracy oraz budowa tężni solankowej – hybrydowej jako miejsce odpoczynku w Lubsku. Wartość całego  projektu to 5 631 902,00 zł. Kolejnym punktem naszego spotkania były warsztaty tematyczne. Dowiedzieliśmy się jak przygotować swój rower do wycieczki – na co zwrócić uwagę, co można zrobić samemu a z czym powinniśmy udać się do serwisu. Były też zajęcia praktyczne, uczyliśmy się jak na trasie poradzić sobie z tzw. kapciem. Kolejne warsztaty dotyczyły tworzenia naturalnych kosmetyków na bazie soli. Każdy mógł wykonać dla siebie aromatyczną sól do kąpieli oraz peeling do ciała. Konferencja odbywała się nad zalewem więc na chętnych czekały również sprzęty wodne, można było popływać rowerkiem wodnym lub kajakiem.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Gminy członkowskie

 • Herb Gminy Bledzew
  Bledzew
 • Herb Gminy Lubrza
  Lubrza
 • Herb Gminy Łagów
  Łagów
 • Herb Gminy Międzyrzecz
  Międzyrzecz
 • Herb Gminy Pszczew
  Pszczew
 • Herb Gminy Przytoczna
  Przytoczna
 • Herb Gminy Skwierzyna
  Skwierzyna
 • Herb Gminy Skąpe
  Skąpe
 • Herb Gminy Szczaniec
  Szczaniec
 • Herb Gminy Świebodzin
  Świebodzin