Logo Lokalnej Grupy Działania Brama Lubuska STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
ul. Wałowa 1
66-200 Świebodzin
NIP: 927-189-81-99
tel. 532 369 084
tel. kom. 501 031 251, 532 369 084
e-mail: biuro@bramalubuska.pl 
     
 

Dokumenty do pobrania - Podejmowanie działalności gospodarczej

Załączniki dla osób ubiegających się o dofinansowanie na operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

 

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z):

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)  

3) Biznesplan (wersja 5z):

4) Umowa o przyznanie pomocy (wersja 5z):

5) Wykaz działek ewidencyjnych na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (wersja 5z):

6) Wymagane dokumenty dodatkowe:

7) RODO

8) Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. (poz. 1543)

9) Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu. Informacja po realizacji operacji (wersja 5z):

10) Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu. Informacja po realizacji biznesplanu (wersja 5z)

11) Formularz wniosku o płatność (wersja 5z):

12) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 5z):

 

 

Gminy członkowskie

 • Herb Gminy Bledzew
  Bledzew
 • Herb Gminy Lubrza
  Lubrza
 • Herb Gminy Łagów
  Łagów
 • Herb Gminy Międzyrzecz
  Międzyrzecz
 • Herb Gminy Pszczew
  Pszczew
 • Herb Gminy Przytoczna
  Przytoczna
 • Herb Gminy Skwierzyna
  Skwierzyna
 • Herb Gminy Skąpe
  Skąpe
 • Herb Gminy Szczaniec
  Szczaniec
 • Herb Gminy Świebodzin
  Świebodzin