Logo Lokalnej Grupy Działania Brama Lubuska STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
ul. Wałowa 1
66-200 Świebodzin
NIP: 927-189-81-99
tel. 532 369 084
tel. kom. 501 031 251, 532 369 084
e-mail: biuro@bramalubuska.pl 
     
 

Kryteria wyboru operacji

 Kryteria wyboru operacji "Odnowa i rozwój wsi".

 1. Wykonalność  operacji (możliwość wykonania w złożony sposób, założonych: kosztach i czasie). Im bardziej prawdopodobne jest wykonanie operacji z powodzeniem
  i osiągnięcie jej celu, tym więcej punktów otrzymuje operacja.         
  ? Maksymalna liczba punktów - 10
 2. Realizacja operacji przyczyni się do poprawy sytuacji w dziedzinie uznanej za priorytetową w LSR ? miejsca spotkań i rekreacji. Najwięcej punktów otrzymają operacje w wyniku realizacji których powstaną (lub zostaną doposażone) miejsca umożliwiające spotkania społeczności lokalnej. W drugiej kolejności punkty otrzymają operacje w wyniku których odbędą się wydarzenia umożliwiające spotkania społeczności lokalnej.
  ? Maksymalna liczba punktów - 10
 3. Innowacyjność operacji (zastosowanie nowatorskiego - w wymiarze lokalnym- rozwiązania lub technologii). Im bardziej nowatorski charakter ma operacja lub rozwiązania zastosowane w realizacji tej operacji są innowacyjne tym więcej punktów operacja otrzymuje.    
  ? Maksymalna liczba punktów - 10
 4. Doświadczenie Beneficjenta w pozyskaniu pomocy. Najwięcej punktów za to kryterium otrzymają Beneficjenci, którzy uzyskali już pomoc w ramach działania ?Odnowa wsi?
  w ramach SPO lub ?Odnowa i rozwój wsi? w ramach PROW. W drugiej kolejności punkty otrzymają Beneficjenci działań innych niż ?Odnowa i rozwój wsi? w ramach PROW, a najmniejszą ilość punktów otrzymają Beneficjenci, którzy pozyskali pomoc
  w ramach innych funduszy.    
  ? Maksymalna liczba punktów - 10
 5. Operacja wykorzystuje lokalne zasoby: naturalne, historyczne, dziedzictwa kulturowego. Każda operacja, która wykorzystuje lokalne zasoby otrzyma 5 punktów za każdy wymieniony ich rodzaj.  
  ? Maksymalna liczba punktów - 15
 6. Wysokość wnioskowanej kwoty pomocy. Im niższa wnioskowana kwota pomocy tym więcej punktów otrzymuje dana operacja. Gwarantuje to aktywność większej ilości Beneficjentów, w tym tych, którzy nie dysponują dużym budżetem. Ma też wpływ na realizację większej ilości operacji.   
  ? Maksymalna liczba punktów - 8
 7. Trwałość operacji. Za to kryterium największą liczbę punktów otrzymają operacje, które mają charakter inwestycyjny, w drugiej kolejności punkty otrzymają operacje, których celem jest zakup wyposażenia. 
  ? Maksymalna liczba punktów - 10

 

Kryteria wyboru operacji "Małe projekty".

 

 1. Wykonalność  operacji (możliwość wykonania w złożony sposób, założonych: kosztach i czasie). Im bardziej prawdopodobne jest wykonanie operacji z powodzeniem i osiągnięcie jej celu, tym więcej punktów otrzymuje operacja.  
  ? Maksymalna liczba punktów - 10
 2. Realizacja operacji przyczyni się do poprawy sytuacji w dziedzinie uznanej za priorytetową w LSR ? miejsca spotkań i rekreacji. Najwięcej punktów otrzymają operacje w wyniku realizacji których powstaną (lub zostaną doposażone) miejsca umożliwiające spotkania społeczności lokalnej. W drugiej kolejności punkty otrzymają operacje w wyniku których odbędą się wydarzenia umożliwiające spotkania społeczności lokalnej.
  ? Maksymalna liczba punktów - 10
 3. Udział lokalnych partnerów w realizacji operacji. Im większa liczba partnerów bierze udział w realizacji operacji, tym więcej operacja otrzymuje punktów. Kryterium skłania do pobudzania społeczności lokalnej.           
  ? Maksymalna liczba punktów - 10
 4. Operacja wykorzystuje lokalne zasoby: naturalne, historyczne, dziedzictwa kulturowego. Każda operacja, która wykorzystuje lokalne zasoby otrzyma 5 punktów za każdy wymieniony ich rodzaj.  
  ? Maksymalna liczba punktów - 15
 5. Wysokość wnioskowanej kwoty pomocy. Im niższa wnioskowana kwota pomocy tym więcej punktów otrzymuje dana operacja. Gwarantuje to aktywność większej ilości Beneficjentów, w tym tych, którzy nie dysponują dużym budżetem. Ma też wpływ na realizację większej ilości operacji.   
  ? Maksymalna liczba punktów - 10
 6. Trwałość operacji. Za to kryterium największą liczbę punktów otrzymają operacje, które mają charakter inwestycyjny, w drugiej kolejności punkty otrzymają operacje, których celem jest zakup wyposażenia, najmniej punktów otrzymają operacje w wyniku, których zostaną wydane publikacje.        
  ? Maksymalna liczba punktów ? 10
 7. Innowacyjność operacji (zastosowanie nowatorskiego - w wymiarze lokalnym- rozwiązania lub technologii). Im bardziej nowatorski charakter ma operacja lub rozwiązania zastosowane w realizacji tej operacji są innowacyjne tym więcej punktów operacja otrzymuje.    
  ? Maksymalna liczba punktów - 10

 

Kryteria wyboru operacji  "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".

 1. Wykonalność  operacji (możliwość wykonania w złożony sposób, założonych: kosztach i czasie). Im bardziej prawdopodobne jest wykonanie operacji z powodzeniem i osiągnięcie jej celu, tym więcej punktów otrzymuje operacja.  
  ? Maksymalna liczba punktów - 10
 2. Realizacja operacji przyczyni się do poprawy sytuacji w dziedzinie uznanej za priorytetową w LSR ? utworzenie nowych miejsc pracy. Im więcej nowych miejsc pracy powstanie w wyniku realizacji danej operacji tym więcej punktów ta operacja otrzymuje.
  ? Maksymalna liczba punktów - 10
 3. Doświadczenie wnioskodawcy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Operacja otrzyma tym więcej punktów, im bardziej Beneficjent jest doświadczony w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Punktów za to kryterium nie otrzyma osoba, która po raz pierwszy podejmuje działalność gospodarczą.    
  ? Maksymalna liczba punktów - 10
 4. Operacja bezpośrednio przyczyni się do rozwoju turystyki na terenie LSR. Punkty przyznaje się operacjom, które swoją realizacją przyczynia się do poprawy stanu lub do rozwoju turystyki na terenie lokalnej strategii rozwoju.       
  ? Maksymalna liczba punktów - 10
 5. Wysokość wnioskowanej kwoty pomocy. Im niższa wnioskowana kwota pomocy tym więcej punktów otrzymuje dana operacja. Gwarantuje to aktywność większej ilości Beneficjentów, w tym tych, którzy nie dysponują dużym budżetem. Ma też wpływ na realizację większej ilości operacji.   
  ? Maksymalna liczba punktów - 10
 6. Trwałość operacji. Za to kryterium największą liczbę punktów otrzymają operacje, które mają charakter inwestycyjny, w drugiej kolejności punkty otrzymają operacje, których celem jest zakup wyposażenia. 
  ? Maksymalna liczba punktów ? 10
 7. Innowacyjność operacji (zastosowanie nowatorskiego - w wymiarze lokalnym- rozwiązania lub technologii). Im bardziej nowatorski charakter ma operacja lub rozwiązania zastosowane w realizacji tej operacji są innowacyjne tym więcej punktów operacja otrzymuje.    
  ? Maksymalna liczba punktów - 10

 

Kryteria wyboru operacji "Różnicowanie w kierunku działalności  nierolniczej".

 1. Wykonalność  operacji (możliwość wykonania w złożony sposób, założonych: kosztach i czasie). Im bardziej prawdopodobne jest wykonanie operacji z powodzeniem i osiągnięcie jej celu, tym więcej punktów otrzymuje operacja.  
  ? Maksymalna liczba punktów - 10
 2. Wielkość gospodarstwa, w którym realizowana jest operacja. Im mniejsze gospodarstwo rolne tym więcej punktów otrzymuje.    
  ? Maksymalna liczba punktów - 10
 3. Operacja nie jest związana z produkcją rolną i nie wspiera jej. Najwięcej punktów otrzymują operacje, które gwarantują niezależność od rolnictwa jej Beneficjenta. 
  ? Maksymalna liczba punktów - 10
 4. Operacja bezpośrednio przyczyni się do rozwoju turystyki na terenie LSR i promowania walorów. Punkty przyznaje się operacjom, które swoją realizacją przyczynia się do poprawy stanu lub do rozwoju turystyki na terenie lokalnej strategii rozwoju.
  ? Maksymalna liczba punktów - 10
 5. Wysokość wnioskowanej kwoty pomocy. Im niższa wnioskowana kwota pomocy tym więcej punktów otrzymuje dana operacja. Gwarantuje to aktywność większej ilości Beneficjentów, w tym tych, którzy nie dysponują dużym budżetem. Ma też wpływ na realizację większej ilości operacji.   
  ? Maksymalna liczba punktów - 10
 6. Trwałość operacji. Za to kryterium największą liczbę punktów otrzymają operacje, które mają charakter inwestycyjny, w drugiej kolejności punkty otrzymają operacje, których celem jest zakup wyposażenia. 
  ? Maksymalna liczba punktów ? 10
 7. Innowacyjność operacji (zastosowanie nowatorskiego - w wymiarze lokalnym- rozwiązania lub technologii). Im bardziej nowatorski charakter ma operacja lub rozwiązania zastosowane w realizacji tej operacji są innowacyjne tym więcej punktów operacja otrzymuje.    
  ? Maksymalna liczba punktów - 10

 

 

 

Gminy członkowskie

 • Herb Gminy Bledzew
  Bledzew
 • Herb Gminy Lubrza
  Lubrza
 • Herb Gminy Łagów
  Łagów
 • Herb Gminy Międzyrzecz
  Międzyrzecz
 • Herb Gminy Pszczew
  Pszczew
 • Herb Gminy Przytoczna
  Przytoczna
 • Herb Gminy Skwierzyna
  Skwierzyna
 • Herb Gminy Skąpe
  Skąpe
 • Herb Gminy Szczaniec
  Szczaniec
 • Herb Gminy Świebodzin
  Świebodzin