Logo Lokalnej Grupy Działania Brama Lubuska STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
ul. Wałowa 1
66-200 Świebodzin
NIP: 927-189-81-99
tel. 532 369 084
tel. kom. 501 031 251, 532 369 084
e-mail: biuro@bramalubuska.pl 
     
 

Zajęcia z muzykoterapii

W ramach projektu dzieci wzięły udział w zajęciach z muzykoterapii, które poprowadziła Pani Renata Potocka- Grala. Zajęcia odbywały się w atmosferze odprężenia i zabawy. Celem zajęć było rozwinięcie umiejętności muzycznych, ukształtowanie pozytywnego nastawienia do wysiłku intelektualnego, ujawnienie i rozładowanie zablokowanych emocji i napięć, osiągnięcie umiejętności pracy w grupie. Tematami na zajęciach było umuzykalnienie poprzez poznanie instrumentów perkusyjnych, nauka rytmiki, nauka emisji głosu oraz prawidłowego oddychania podczas śpiewu, taniec integracyjny, myślenie twórcze, uwrażliwienie na dźwięki oraz najważniejsze- koncentracja. Podczas zajęć dzieci nauczyły się rozpoznawać uczucia, wyciszyć się, zrelaksować, odreagowywać stres, budować poczucie własnej wartości i pewności siebie. Zajęcia prowadzone były z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych. Dzieci zostały przygotowane do utworzenia zespołu muzycznego, który ukazał swoje umiejętności przed szerszym gronem na Turnieju Świetlic Wiejskich w Lubinicku, gdzie dzieci ukazały swoje umiejętności gry na instrumentach oraz umiejętność harmonijnego współgrania z grupą.

Zajęcia taneczne

W ramach projektu dzieci wzięły udział w zajęciach tanecznych, które poprowadziła Pani Honorata Kózka. Zajęcia miały na celu zapoznanie z rytmem muzycznym oraz podstawowymi krokami tanecznymi, świetną zabawę, a ponadto wspomóc rozwój fizyczny i ruchowy dzieci. Uczestnicy poznali kroki do różnych układów choreograficznych przygotowanych przez prowadzącą. Podczas zajęć dzieci nauczyły słuchać prowadzącej zajęcia, współpracować z innymi osobami w grupie, a ponadto zajęcia pozwoliły pozbyć się nadmiaru energii oraz rozbudzić nowe zainteresowanie tańcem u wielu osób. Zajęcia prowadzone były z wykorzystaniem wież HI-FI zakupionych dla każdej świetlicy w ramach projektu. Uczestnicy zajęć zostali przygotowani do utworzenia zespołu tanecznego, który ukazał swoje umiejętności przed szerszym gronem na Turnieju Świetlic Wiejskich w Lubinicku, gdzie dzieci ukazały swoje umiejętności taneczne.

Zajęcia z psychologiem

W ramach projektu dzieci wzięły udział w warsztatach z psychologiem, które poprowadziła Pani Julita Krajczyńska. W trakcie zajęć prowadząca zwracała szczególną uwagę na pobudzenie zmysłów dzieci i stymulację do podejmowania próby pozytywnego spostrzegania otaczającego świata, przekazanie wiedzy związanej z problematyką stresu- jak radzić sobie  ze stresem, próbę konfrontacji z własnymi postawami, próbę otwarcia na sposób komunikacji z rówieśnikami, budująca wiarę w siebie oraz trening asertywności. Zajęcia prowadzone były z wykorzystaniem ciekawych i atrakcyjnych dla dziecka warsztatowych metod i form pracy.

Wyjazd do Teatru Muzycznego w Poznaniu

W ramach projektu dzieci miały również możliwość obejrzenia sztuki teatralnej w formie śpiewanej podczas wyjazdu do Teatru Muzycznego w Poznaniu na sztukę pt. ?Królowa Śniegu?. Dzięki temu przybliżyliśmy dzieciom teatr oraz uwrażliwiliśmy ich na odbiór sztuki teatralnej. Po przedstawieniu obowiązkowo odwiedziliśmy ulubione miejsce dzieci Mc-Donalda.

Podsumowanie projektu

Setki godzin zajęć w trzech świetlicach wiejskich, ponad trzydziestu uczestników. Tak w skrócie wyglądał projekt ?Inspiracje młodego pokolenia?, który przez pół roku realizowało Stowarzyszenie ?LGD Działaj z Nami?.

W projekcie udział wzięło 34 uczestników w wieku 9- 15 lat z trzech miejscowości: Lubinicko, Lubogóra i Kupienino. Dzięki realizacji projektu umożliwiliśmy młodym ludziom kontakt ze sztuką poprzez rozszerzenie oferty świetlic środowiskowych i zorganizowanie zajęć plastycznych, tanecznych, muzycznych i warsztatów z psychologiem.

Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zajęcia plastyczne

W ramach projektu dzieci wzięły udział w zajęciach plastycznych, które poprowadziła Pani Barbara Naks. Zajęcia były prowadzone z wykorzystaniem nietypowych technik plastycznych (tj. malowanie na szkle, witraże, prace z gliny, prace z nasion, prace przestrzenne itp.). Celem zajęć było poznanie i poszerzenie wiedzy ze sztuk plastycznych, poznanie i stosowanie umiejętności posługiwania się różnymi środkami plastycznymi, umożliwienie skorzystania  z nietypowych technik plastycznych, kształtowanie motywacji do działań twórczych, rozwinięcie u dzieci wyobraźni i fantazji. Zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem  i prawie 100% frekwencją. Zajęcia prowadzone były z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych, które zakupione zostały w ramach projektu. Prace dzieci zostały wyeksponowane na wystawie w Galerii Inspiracje Świebodzińskiego Domu Kultury, w której udział wzięli nie tylko uczestnicy projektu i prowadząca zajęcia, ale również rodzice, nauczyciele i dyrektorzy szkół do których uczęszczają dzieci, dyrekcja i pracownicy Domu Kultury oraz organizatorzy. Wernisaż otworzył wicestarosta Jakub Jarecki, który wręczył dyplomy dla uczestników.

Gminy członkowskie

 • Herb Gminy Bledzew
  Bledzew
 • Herb Gminy Lubrza
  Lubrza
 • Herb Gminy Łagów
  Łagów
 • Herb Gminy Międzyrzecz
  Międzyrzecz
 • Herb Gminy Pszczew
  Pszczew
 • Herb Gminy Przytoczna
  Przytoczna
 • Herb Gminy Skwierzyna
  Skwierzyna
 • Herb Gminy Skąpe
  Skąpe
 • Herb Gminy Szczaniec
  Szczaniec
 • Herb Gminy Świebodzin
  Świebodzin