Logo Lokalnej Grupy Działania Brama Lubuska STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
ul. Wałowa 1
66-200 Świebodzin
NIP: 927-189-81-99
tel. 532 369 084
tel. kom. 501 031 251, 532 369 084
e-mail: biuro@bramalubuska.pl 
       Konsultacje osobiste wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym i z zachowaniem reżimu sanitarnego 
Od dnia 01 stycznia 2022 roku numer kontaktowy do Stowarzyszenia LGD Brama Lubuska to 532 369 084

Dla kogo ?

Kto może ubiegać się o pomoc ?

 • Osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mające miejsce zamieszkania na obszarze realizacji LSR, które nie prowadzą i w okresie 24 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy nie prowadziły działalności gospodarczej.

 

Pomocy udziela się z tytułu podjęcia działalności gospodarczej w zakresie:

1. handlu i usług konsumenckich (z realizacji wyłączone są usługi turystyczne: gastronomiczne, noclegowe, rozrywkowe oraz produkcja), działalność dotyczy:

  • handlu detalicznego: stacjonarnego, obwoźnego, wysyłkowego,
  • świadczenia usług konsumenckich dla mieszkańców: estetycznych ? kosmetycznych i fryzjerskich, związanych ze sportem i rekreacją, wszelkich biurowych, związanych z budownictwem, projektowych, naprawczych, transportowych, związanych z IT, księgowych, medycznych i weterynaryjnych, związanych z opieką nad zwierzętami i ich pielęgnacją

2. pozyskiwania i/lub przetwarzania lokalnych surowców i/lub produktów (w ramach przedsięwzięcia nie dopuszcza się pozyskiwania produktów rolnych; dopuszcza się produkcję polegającą na przetwarzaniu wszelkich produktów i surowców),

3. usług turystycznych (noclegowych, gastronomicznych, rozrywkowych poprawiających jakość pobytu turystów).

 

Pomoc może być przyznana, jeżeli:

1. podjęcie działalności gospodarczej związane jest z samozatrudnieniem oraz utworzeniem mikro lub małego przedsiębiorstwa, co przyczyni się do:

  1. poprawy życia mieszkańców ? w przypadku podjęcia działalności gospodarczej w zakresie handlu i usług konsumenckich,

  2. większego wykorzystania lokalnych zasobów ? w przypadku podjęcia działalności gospodarczej w zakresie pozyskiwania i/lub przetwarzania lokalnych surowców i/lub produktów,

  3. rozwoju turystyki ? w przypadku podjęcia działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych

2. wnioskodawca ubiegający się o uzyskanie premii finansowej według stanu na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadzi i w okresie ostatnich 24 miesięcy nie prowadził działalności gospodarczej,

3. podjęta działalność gospodarcza będzie realizowana na obszarze realizacji LSR, który obejmuje 15 gmin wiejskich i wiejsko ? miejskich w 3 powiatach woj. lubuskiego:

a. w powiecie świebodzińskim gminy:

   • Lubrza,
   • Łagów,
   • Skąpe,
   • Szczaniec,
   • Świebodzin z wyłączeniem miasta Świebodzin,

b. w powiecie międzyrzeckim:

   • Bledzew,
   • Międzyrzecz,
   • Przytoczna,
   • Pszczew,
   • Skwierzyna,

c. w powiecie strzelecko ? drezdeneckim:

   • Dobiegniew,
   • Drezdenko,
   • Stare Kurowo,
   • Strzelce Krajeńskie,
   • Zwierzyn,

4. operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem,

5. operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po realizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.

6. operacja nie jest współfinansowana z innych środków publicznych,

7. operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji,

8. osoba ubiegająca się o uzyskanie wsparcia wykaże, że realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.

 

Jaką pomoc można uzyskać?

Premia finansowa (płatność ryczałtowa) ? 100 000zł wypłacana w dwóch transzach: 80% po podpisaniu umowy i 20% po zakończeniu realizacji operacji.

Możliwość uzyskania dofinansowania na rozwój przedsiębiorstwa po upływie 24 miesięcy od wypłaty drugiej transzy premii do łącznej maksymalnej wartości pomocy w ramach PROW 2014-2020 równej 300 000zł.

 

Gminy członkowskie

 • Herb Gminy Bledzew
  Bledzew
 • Herb Gminy Dobiegniew
  Dobiegniew
 • Herb Gminy Drezdenko
  Drezdenko
 • Herb Gminy Lubrza
  Lubrza
 • Herb Gminy Łagów
  Łagów
 • Herb Gminy Międzyrzecz
  Międzyrzecz
 • Herb Gminy Pszczew
  Pszczew
 • Herb Gminy Przytoczna
  Przytoczna
 • Herb Gminy Skwierzyna
  Skwierzyna
 • Herb Gminy Skąpe
  Skąpe
 • Herb Gminy Stare Kurowo
  Stare Kurowo
 • Herb Gminy Strzelce Krajeńskie
  Strzelce Krajeńskie
 • Herb Gminy Szczaniec
  Szczaniec
 • Herb Gminy Świebodzin
  Świebodzin
 • Herb Gminy Zwierzyn
  Zwierzyn