Logo Lokalnej Grupy Działania Brama Lubuska STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
ul. Wałowa 1
66-200 Świebodzin
NIP: 927-189-81-99
tel. 532 369 084
tel. kom. 501 031 251, 532 369 084
e-mail: biuro@bramalubuska.pl 
     
 

Regulamin Rady

Regulamin Rady Stowarzyszenia LGD BRAMA LUBUSKA

 Procedura oceny i wyboru operacji składanych w ramach ogłoszeń o naborach wniosków o udzielenie wsparcia

 

 P.Z.1 – Wymagany dokument potwierdzający spełnienie kryteriów wyboru - do pobrania nowy
 Załącznik nr 1 do P.Z.1 - Oświadczenie Wnioskodawcy o przynależności do grupy defaworyzowanej – do pobrania nowy
 Załącznik nr 2 do P.Z.1 - Oświadczenie ze wskazaniem wyliczenia powiązanego z biznesplanem – wynagrodzenie brutto – do pobrania nowy
 Załącznik nr 3 do P.Z.1 - Oświadczenie ze wskazaniem wyliczenia powiązanego z budżetem – wkład własny Wnioskodawcy – do pobrania nowy
 Załącznik nr 4 do P.Z.1 - Oświadczenie o planowanym czasie realizacji operacji - do pobrania nowy


 P.Z.2 - Wycofanie wniosku

 P.Z.3 - Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020
P.Z.3a – Karta oceny wstępnej operacji składanych w ramach ogłoszeń o naborach wniosków o udzielenie wsparcia
 P.Z.3b - Karta oceny operacji składanych w ramach ogłoszeń o naborach wniosków o udzielenie wsparcia na podstawie kryteriów wyboru operacji

 P.Z.4 - Kryteria wyboru wraz z opisem
 P.Z.5 - Uchwała o niedokonaniu wyboru
 P.Z.6 - Uchwała dokonania wyboru operacji i ustalenia kwoty pomocy
 P.Z.7 - Lista operacji zgodnych z LSR
 P.Z.8 - Lista wybranych operacji
 P.Z.9 - Lista niewybranych operacji
 P.Z.10 - Pismo informujące wybór
 P.Z.11 - Protest

 R.Z.1 - Lista obecności
 R.Z.2 - Deklaracja poufności i bezstronności
 R.Z.3 - Oświadczenie o zapoznaniu się z wnioskami
 R.Z.4 - Rejestr interesu członków rady

 

 

 

Gminy członkowskie

 • Herb Gminy Bledzew
  Bledzew
 • Herb Gminy Lubrza
  Lubrza
 • Herb Gminy Łagów
  Łagów
 • Herb Gminy Międzyrzecz
  Międzyrzecz
 • Herb Gminy Pszczew
  Pszczew
 • Herb Gminy Przytoczna
  Przytoczna
 • Herb Gminy Skwierzyna
  Skwierzyna
 • Herb Gminy Skąpe
  Skąpe
 • Herb Gminy Szczaniec
  Szczaniec
 • Herb Gminy Świebodzin
  Świebodzin