Logo Lokalnej Grupy Działania Brama Lubuska STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
ul. Wałowa 1
66-200 Świebodzin
NIP: 927-189-81-99
tel. 532 369 084
tel. kom. 501 031 251, 532 369 084
e-mail: biuro@bramalubuska.pl 
     
 

Zaproszenie do składania ofert - 1/P/2013

W związku z realizacją projektu nr WND-POKL.08.01.01-08-045/13 pt. Profesjonalny finansista kluczem sukcesu firmy realizowanego przez Stowarzyszenie ?LGD Działaj z Nami? w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na przeprowadzenie:

 • Kurs podatkowa księga przychodów i rozchodów ? 4 grupy 15 os. x 40h -  w terminie X 2013 ? I 2014
 • Kurs specjalista ds. kadr i płac (zajęcia z programem PŁATNIK) ? 3 grupy 15 os. x 66h -  w terminie II 2014 ? VI 2014
 • Kurs VAT od podstaw ? 1 grupa 15 os. x 30h ? w terminie VII 2014
 • Kurs podstaw rachunkowości dla kandydatów na księgowego ? 1 grupa 15 os. x 80h ? w terminie VIII 2014 ? IX 2014
 • Kurs samodzielnego księgowego dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości ? 1 grupa 15 os. x 170h ? w terminie X 2014 ? II 2015

Kursy mają być przeprowadzone według ścieżki dydaktycznej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce ? warunek konieczny.

Całość do pobrania tutaj

Uzupełnienie dokumentacji - zapytanie ofertowe nr 1/P/2013

Do zapytania ofertowego wprowadza się następujące zmiany:

Oferta musi uwzględniać przeprowadzenie wszystkich zadań wymienionych w formularzu ofertowym ? oferty cząstkowe będą odrzucane !

Usługodawca powinien przedstawić informacje o:

1. Cenie brutto za godzinę oraz cenie brutto ogółem za wykonaną usługę,

2. Doświadczeniu na rynku usług i czasie działania (dokumenty potwierdzające doświadczenie w prowadzeniu kursów podwyższających kwalifikacje zawodowe, referencje, wpis do rejestru placówek szkolących, dokumenty firmy ? NIP, REGON, KRS

3. Terminie płatności i sposobie zapłaty.

4. Szczegółowym programie dydaktycznym, zatwierdzonym podpisem i pieczęcią przez jeden z oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce - warunek konieczny

5. Uprawnieniach komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów w ramach Certyfikacji Zawodu Księgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce zatwierdzonych podpisem i pieczęcią przez jeden z oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz uprawnieniach do nadania tytułów zawodowych specjalisty ds. rachunkowości, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 08 grudnia 2004r Dz. U Nr 265, poz. 2644 ze zm. (kod zawodu 241103) oraz księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów  i specjalności Dz. U Nr 265, poz.2644 ze zmianami  (kod zawodu  331301) - warunek konieczny.

Całość do pobrania tutaj

 

Zapytanie ofertowe na materiały szkoleniowe - 2/P/2013

W związku z realizacją projektu nr WND-POKL.08.01.01-08-045/13 pt. Profesjonalny finansista kluczem sukcesu firmy realizowanego przez Stowarzyszenie ?LGD Działaj z Nami? w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na dostarczenie materiałów szkoleniowych na kursy

 

Całość do pobrania tutaj:

Zapytanie - Microsoft Word (.doc)

Zapytanie - Adobe Reader (.pdf)

 

Informacja o wyborze oferenta - zapytanie 2/P/2013

Stowarzyszenie "LGD Działaj z Nami" informuje, że w ramach zapytania ofertowego nr 2/P/2013 dotyczącego przedstawienia oferty na dostarczenie materiałów szkoleniowych na kursy w ramach projektu Profesjonalny finansista kluczem sukcesu firmy została wybrana firma: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, oddział Zielona Góra.

Serdecznie gratulujemy !

 

Gminy członkowskie

 • Herb Gminy Bledzew
  Bledzew
 • Herb Gminy Lubrza
  Lubrza
 • Herb Gminy Łagów
  Łagów
 • Herb Gminy Międzyrzecz
  Międzyrzecz
 • Herb Gminy Pszczew
  Pszczew
 • Herb Gminy Przytoczna
  Przytoczna
 • Herb Gminy Skwierzyna
  Skwierzyna
 • Herb Gminy Skąpe
  Skąpe
 • Herb Gminy Szczaniec
  Szczaniec
 • Herb Gminy Świebodzin
  Świebodzin