Logo Lokalnej Grupy Działania Brama Lubuska STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
ul. Wałowa 1
66-200 Świebodzin
NIP: 927-189-81-99
tel. 532 369 084
tel. kom. 501 031 251, 532 369 084
e-mail: biuro@bramalubuska.pl 
     
 

Dokumenty do pobrania - Rozwijanie działalności gospodarczej

 

Załączniki dla osób ubiegających się o dofinansowanie na operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

 

ETAP I - APLIKOWANIE O ŚRODKI


1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z):

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z) 

3) Biznesplan (wersja 4z):

4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa:

5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 

6) Wymagane dokumenty dodatkowe:

7) RODO

8) Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. (poz. 1543)

 

ETAP II - UMOWA I REALIZACJA PROJEKTU


9) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 8z):

10) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu -nabywcy

11) Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu. Informacja po realizacji biznesplanu

12) Formularz wniosku o płatność (wersja 5z):

13) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 5z):

 Wskazówki Do Formularzy Wniosków

 

Gminy członkowskie

 • Herb Gminy Bledzew
  Bledzew
 • Herb Gminy Lubrza
  Lubrza
 • Herb Gminy Łagów
  Łagów
 • Herb Gminy Międzyrzecz
  Międzyrzecz
 • Herb Gminy Pszczew
  Pszczew
 • Herb Gminy Przytoczna
  Przytoczna
 • Herb Gminy Skwierzyna
  Skwierzyna
 • Herb Gminy Skąpe
  Skąpe
 • Herb Gminy Szczaniec
  Szczaniec
 • Herb Gminy Świebodzin
  Świebodzin