Logo Lokalnej Grupy Działania Brama Lubuska STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
ul. Wałowa 1
66-200 Świebodzin
NIP: 927-189-81-99
tel. 532 369 084
tel. kom. 501 031 251, 532 369 084
e-mail: biuro@bramalubuska.pl 
       Konsultacje osobiste wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym i z zachowaniem reżimu sanitarnego 
Od dnia 01 stycznia 2022 roku numer kontaktowy do Stowarzyszenia LGD Brama Lubuska to 532 369 084

Uzupełnienie dokumentacji - zapytanie ofertowe nr 1/P/2013

Do zapytania ofertowego wprowadza się następujące zmiany:

Oferta musi uwzględniać przeprowadzenie wszystkich zadań wymienionych w formularzu ofertowym ? oferty cząstkowe będą odrzucane !

Usługodawca powinien przedstawić informacje o:

1. Cenie brutto za godzinę oraz cenie brutto ogółem za wykonaną usługę,

2. Doświadczeniu na rynku usług i czasie działania (dokumenty potwierdzające doświadczenie w prowadzeniu kursów podwyższających kwalifikacje zawodowe, referencje, wpis do rejestru placówek szkolących, dokumenty firmy ? NIP, REGON, KRS

3. Terminie płatności i sposobie zapłaty.

4. Szczegółowym programie dydaktycznym, zatwierdzonym podpisem i pieczęcią przez jeden z oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce - warunek konieczny

5. Uprawnieniach komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów w ramach Certyfikacji Zawodu Księgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce zatwierdzonych podpisem i pieczęcią przez jeden z oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz uprawnieniach do nadania tytułów zawodowych specjalisty ds. rachunkowości, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 08 grudnia 2004r Dz. U Nr 265, poz. 2644 ze zm. (kod zawodu 241103) oraz księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów  i specjalności Dz. U Nr 265, poz.2644 ze zmianami  (kod zawodu  331301) - warunek konieczny.

Całość do pobrania tutaj

 

Gminy członkowskie

 • Herb Gminy Bledzew
  Bledzew
 • Herb Gminy Dobiegniew
  Dobiegniew
 • Herb Gminy Drezdenko
  Drezdenko
 • Herb Gminy Lubrza
  Lubrza
 • Herb Gminy Łagów
  Łagów
 • Herb Gminy Międzyrzecz
  Międzyrzecz
 • Herb Gminy Pszczew
  Pszczew
 • Herb Gminy Przytoczna
  Przytoczna
 • Herb Gminy Skwierzyna
  Skwierzyna
 • Herb Gminy Skąpe
  Skąpe
 • Herb Gminy Stare Kurowo
  Stare Kurowo
 • Herb Gminy Strzelce Krajeńskie
  Strzelce Krajeńskie
 • Herb Gminy Szczaniec
  Szczaniec
 • Herb Gminy Świebodzin
  Świebodzin
 • Herb Gminy Zwierzyn
  Zwierzyn