Logo Lokalnej Grupy Działania Brama Lubuska STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
ul. Wałowa 1
66-200 Świebodzin
NIP: 927-189-81-99
tel. 532 369 084
tel. kom. 501 031 251, 532 369 084
e-mail: biuro@bramalubuska.pl 
     
 


I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej:

 

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z):

Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  - wersja 3z Wniosek o Przyznanie Pomocy_19.2_I_3z

Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 3z Wniosek o Przyznanie Pomocy_19.2_I_3z

 

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) Instrukcja wypełniania Wniosku o Przyznanie Pomocy-1_19.2_I_3z

 

3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z):

Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) umowa_I_6z

Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) Zał. nr 1 do umowy_Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji

Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) Zał. nr 2 do umowy_Wykaz działek ewidencyjnych

Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) Zał. nr 3 do umowy_Kary administracyjne

Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) Zał. nr 3a do umowy_Kary administracyjne

 

4) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z):

Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 3z Wniosek o Płatność_19_2_I_W_3z

Wniosek o płatność (.excel) - wersja 3z Wniosek o Płatność_19_2_I_W_3z

 

5) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z) Instrukcja wypełniania Wniosku o Płatność_19_2_I_W_3z

Załączniki dla osób ubiegających się o dofinansowanie na operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

 

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z):

Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  - wersja 3z ? ?Wniosek o Przyznanie Pomocy_19.2_P_3z?

Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 3z ? ?Wniosek o Przyznanie Pomocy_19.2_P_3z?

 

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) ? ?Instrukcja Wypełniania Wniosku o Przyznanie Pomocy_19.2_P_3z?

 

3) Biznesplan (wersja 3z):

Biznesplan (.pdf) ? ?Biznesplan_P_3z?

Biznesplan (.docx) ? ?Biznesplan_P_3z?

Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.excel) ? ?Biznesplan_Tabele do przeliczeń finansowych_P_3z?

Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) ? ?Instrukcja Pomocnicza przy wypełnianiiu biznesplanu_3z?

 

4) Umowa o przyznanie pomocy (wersja 3z):

Umowa o przyznanie pomocy (.pdf)  - wersja 3z ? ?Umowa o Przyznanie Pomocy_19.2_P_3z?

 

5) Wykaz działek ewidencyjnych na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (wersja 3z):

Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) ? ?Zał. nr 2 do umowy_Wykaz działek ewidencyjnych 3z?

 

6) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z):

Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 3z ? ?Wniosek o Płatność_19_2_P_3z?

Wniosek o płatność (.excel) - wersja 3z ? ?Wniosek o Płatność_19_2_P_3z?

 

7) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z):

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) ? ?Instrukcja Wypełniania Wniosku o Płatność_19_2_P_3z?

Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej ? ?Zał. nr 2 do WoP_Wykaz faktur?

Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór - excel) ? ?Zał. nr 3 do WoP_Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu?

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu ? ?Instrukcja Pomocnicza do Sprawozdania z realizacji Biznesplanu_P?

 

Pieniądze na szkolenia dla przedsiębiorstw ? uzyskaj informacje i pomoc specjalistów z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ? Zielona Góra, 27.06.2017 r.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i szukasz możliwości sfinansowania szkoleń i kursów dla siebie oraz dla Twoich pracowników, to mamy dobrą wiadomość. W przystępny sposób będziesz mógł uzyskać nawet do 35 000 zł na sfinansowanie potrzeb szkoleniowych w Twojej firmie. Jest jednak jeden podstawowy warunek. Aby uzyskać te środki musisz utworzyć profil swojej firmy na portalu www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl, czyli w tak zwanej Bazie Usług Rozwojowych (BUR). Już 27 czerwca 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego administratorzy serwisu z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości udzielą Ci fachowej pomocy w pomyślnej rejestracji Twojej firmy.

?Nowe zasady finansowania szkoleń dla przedsiębiorstw w województwie lubuskim? ? spotkanie informacyjne w Zielonej Górze 27.06.2017

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, działający w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości finansowania potrzeb szkoleniowych mikro, małych i średnich przedsiębiorców w województwie lubuskim, które odbędzie się 27 czerwca 2017 r. w Zielonej Górze.

 Formularz zgłoszeniowy

"Nowe podejście ? nowe możliwości" ? konferencja dotycząca pakietu dla średnich miast

{pdf=http://bramalubuska.pl/files/2017/zaproszenie_B2_plakat.pdf|100%|400|google}

Informujemy, że w dniu 16 czerwca 2017 r. (piątek) biuro STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA będzie nieczynne

 

PRACE KONKURSOWE PROSIMY WRZUCAĆ PRZEZ OTWÓR NA LISTY

Dnia 16.06.2017 r. (piątek) przedszkole będzie nieczynne.

Dnia 8.06.2017 r. nasze przedszkole odwiedzi przedstawiciel Nadleśnictwa Strzelce Kraj. Pani Leśnik opowie dzieciom o bocianach, jak wygląda, gdzie odlatuje na czas zimowy. 

Regulamin Rady Stowarzyszenia LGD BRAMA LUBUSKA

 Procedura oceny i wyboru operacji

 

 P.Z.1 - Wymagany dokument potwierdzający spełnienie kryteriów wyboru

 P.Z.2 - Wycofanie wniosku
 P.Z.3 - Karta oceny operacji składanych w ramach ogłoszeń o naborach wniosków o udzielenie wsparcia

 P.Z.3a - Karta oceny operacji składanych w ramach ogłoszeń o naborach wniosków o udzielenie wsparcia na podstawie kryteriów wyboru operacji

 P.Z.4 - Kryteria wyboru wraz z opisem
 P.Z.5 - Uchwała o niedokonaniu wyboru
 P.Z.6 - Uchwała dokonania wyboru operacji i ustalenia kwoty pomocy
 P.Z.7 - Lista operacji zgodnych z LSR
 P.Z.8 - Lista wybranych operacji
 P.Z.9 - Lista niewybranych operacji
 P.Z.10 - Pismo informujące wybór
 P.Z.11 - Protest

 

 P.G.5 - Procedura realizacji projektów grantowych w tym wyboru Grantobiorców
 P.G.Z.5 - Kryteria wyboru wraz z opisem

 R.Z.1 - Lista obecności
 R.Z.2 - Deklaracja poufności i bezstronności
 R.Z.3 - Oświadczenie o zapoznaniu się z wnioskami
 R.Z.4 - Rejestr interesu członków rady

 

 

 

Zapraszamy Państwa do obejrzenia 09-06-2015 premierowej emisji nowego filmu promocyjnego Stowarzyszenia ?LGD Działaj z Nami?, który prezentuje różnorodność projektów, które zostały wykonane z dofinansowaniem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania ?Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju?. Emisja odbędzie się w TVP Gorzów Wlkp. W paśmie emitowanym w godzinach 19:00 ? 20:00. Wkrótce film zostanie zamieszczony również na naszej stronie internetowej.

Informujemy że w dniu 5 czerwca (piątek) biuro Stowarzyszenia będzie nieczynne, za utrudnienia przepraszamy

Na podstawie § 13 ust. III Statutu Stowarzyszenia ?LGD Działajz Nami? oraz § 5 pkt. 2 Regulaminu Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia zawiadamiam o posiedzeniu Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia ?LGD Działaj z Nami?, które odbędzie się w dniu 30-06-2014 r. (poniedziałek) o godzinie 17.00 w siedzibie Stowarzyszenia ?LGD Działaj z Nami? przy ul. Wałowej 1 w Świebodzinie.


  Program posiedzenia do pobrania

Na podstawie § 13 ust. III Statutu Stowarzyszenia ?LGD Działajz Nami? oraz § 5 pkt. 2 Regulaminu Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia zawiadamiam o posiedzeniu Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia ?LGD Działaj z Nami?, które odbędzie się w dniu 16-06-2014 r. (poniedziałek) o godzinie 17.00 w siedzibie Stowarzyszenia ?LGD Działaj z Nami? przy ul. Wałowej 1 w Świebodzinie.
Program posiedzenia do pobrania tutaj 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza od 28 czerwca do 9 lipca br. nabór wniosków na "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw". Do rozdysponowania jest 1,2 mld zł. Więcej informacji na stronie internetowej www.armir.gov.pl

 W dniu 26.06.2009 r. w siedzibie Stowarzyszenia ?LGD Działaj z Nami? odbyło się uroczyste wręczenie nagrody rzeczowej dla zwycięzcy konkursu na logo, którym został Pan Janusz Drozda ze Świebodzina. Nagroda została ufundowana ze środków naszego Stowarzyszenia, którą wręczyła Pani Prezes Joanna Bagińska. Nasz laureat z wykształcenia jest inżynierem i jednocześnie pracownikiem Komendy Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie, a z zamiłowania zajmuje się także tworzeniem stron internetowych - czego efektem jest także nasza strona.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy zwycięzcy!!!

W dniu 15.06.2009 r. w Świebodzinie odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia ?LGD Działaj z Nami?. Jednym z celów posiedzenia było ponowne wybranie projektu  na logo naszego Stowarzyszenia, w związku z problemami wynikłymi dotyczącymi podpisania umowy z poprzednim laureatem. Drogą głosowania Zarząd wybrał jednogłośnie pracę Pana Janusza Drozdy ze Świebodzina. Gratulujemy zwycięzcy!

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 10.06.2009 r. Fundacja Wspomagania Wsi ogłosiła wnioski nagrodzone w konkursie "Pożyteczne wakacje 2009".    W ramach tego konkursu Stowarzyszenie "LGD Działaj z Nami, otrzymało 3 dotacje:

 • Sołectwo Jeziory "Pracuj, żyj wesoło, zdrowo i kolorowo II" - 2.300,00
 • Koło Gospodyń Wiejskich Glińsk "Najpiękniejszy skalniak we wsi" - 3.000,00
 • Świetlica Wiejska Ołobok "Oaza zieleni przy współpracy młodzieży w piękny park się zamieni" - 3.000,00

Na tegoroczny konkurs "Pożyteczne wakacje 2009" wpłynęło 760 wniosków, przyznano 203 dotacji dla organizacji. Szczegółowe informacje na stronie www.witrynawiejska.org.pl

Gminy członkowskie

 • Herb Gminy Bledzew
  Bledzew
 • Herb Gminy Lubrza
  Lubrza
 • Herb Gminy Łagów
  Łagów
 • Herb Gminy Międzyrzecz
  Międzyrzecz
 • Herb Gminy Pszczew
  Pszczew
 • Herb Gminy Przytoczna
  Przytoczna
 • Herb Gminy Skwierzyna
  Skwierzyna
 • Herb Gminy Skąpe
  Skąpe
 • Herb Gminy Szczaniec
  Szczaniec
 • Herb Gminy Świebodzin
  Świebodzin