Logo Lokalnej Grupy Działania Brama Lubuska STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
ul. Wałowa 1
66-200 Świebodzin
NIP: 927-189-81-99
tel. 532 369 084
tel. kom. 501 031 251, 532 369 084
e-mail: biuro@bramalubuska.pl 
     
 


 

 

Na podstawie § 13 ust. III Statutu Stowarzyszenia ?LGD Działajz Nami? oraz § 5 pkt. 2 Regulaminu Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia zawiadamiam o posiedzeniu Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia ?LGD Działaj z Nami?, które odbędzie się w dniu 14-07-2014 r. (poniedziałek) o godzinie 17.00 w siedzibie Stowarzyszenia ?LGD Działaj z Nami? przy ul. Wałowej 1 w Świebodzinie.


  Program posiedzenia do pobrania

Stowarzyszenie "LGD Działaj z Nami" informuje, iż 16.07.2010r. przy ul.Wałowej 1 został otwarty Powiatowy Punkt Informacji Turystycznej, który funkcjonuje w godzinach urzędowania biura Stowarzyszenia. Zadaniem punktu jest popularyzacja turystyki połączonej z aktywnym wypoczynkiem, promującym jednocześnie szlaki turystyczne Powiatu Świebodzińskiego oraz partnerskiego Frankfurtu nad Odrą.

Stowarzyszenie ?LGD Działaj z Nami? informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW 2007-2013 oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 tj. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

- działanie Odnowa i rozwój wsi, termin składania wniosków oraz pozostałe szczegóły w załączniku- pobierz. Jednocześnie informujemy, iż zmieniły się wzory wniosków dotyczące powyższego działania. Ich aktualne wersje można pobrać ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego www.prow.lubuskie.pl w dziale aktualności lub pobrać  z naszej strony ( w zakładce dokumenty do pobrania - druki wniosków).

Stowarzyszenie powiadamia, iż wnioski o przyznanie pomocy należy składać wyłącznie bezpośrednio w biurze przy ul. Wałowej  1  w Świebodzinie w trzech egzemplarzach ( jeden oryginał, który zostanie przekazany do Samorządu Województwa oraz dwie kopie, w tym jedna zostanie po potwierdzeniu przyjęcia przez LGD zwrócona składającemu).

Gminy członkowskie

 • Herb Gminy Bledzew
  Bledzew
 • Herb Gminy Lubrza
  Lubrza
 • Herb Gminy Łagów
  Łagów
 • Herb Gminy Międzyrzecz
  Międzyrzecz
 • Herb Gminy Pszczew
  Pszczew
 • Herb Gminy Przytoczna
  Przytoczna
 • Herb Gminy Skwierzyna
  Skwierzyna
 • Herb Gminy Skąpe
  Skąpe
 • Herb Gminy Szczaniec
  Szczaniec
 • Herb Gminy Świebodzin
  Świebodzin