Logo Lokalnej Grupy Działania Brama Lubuska STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
ul. Wałowa 1
66-200 Świebodzin
NIP: 927-189-81-99
tel. 532 369 084
tel. kom. 501 031 251, 532 369 084
e-mail: biuro@bramalubuska.pl 
     
 

Budowa placów zabaw w miejscowościach Bledzew, Łagów i Szczaniec

Stowarzyszenie LGD Brama Lubuska w ramach operacji własnej zrealizowało projekt pn. Budowa placów zabaw w miejscowościach Bledzew, Łagów i Szczaniec, który został sfinansowany z poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Przesłanką do realizacji zadania było przed wszystkim brak infrastruktury – placów zabaw w miejscowościach Bledzew, Łagów i Szczaniec. Poszerzona oferta rekreacyjna w w/w miejscowościach pozwoli na zwiększenie dostępu do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców, dzieci, rodziców ale także turystów. Efektem projektu jest wybudowanie trzech innowacyjnych placów zabaw, spełniających standardy bezpieczeństwa i zapewniających ciekawe formy spędzenia wolnego czasu a także podniesienia sprawności fizycznej mieszkańców.

Mamy nadzieje, że place zabaw spodobają się wszystkim uczestnikom, którzy będą z niech korzystać.

Galeria zdjęć - Plac zabaw w miejscowości Bledzew

 

Galeria zdjęć - Plac zabaw w miejscowości Łagów

 

Galeria zdjęć - Plac zabaw w miejscowości Szczaniec

 

 

 

 

 

Gminy członkowskie

 • Herb Gminy Bledzew
  Bledzew
 • Herb Gminy Lubrza
  Lubrza
 • Herb Gminy Łagów
  Łagów
 • Herb Gminy Międzyrzecz
  Międzyrzecz
 • Herb Gminy Pszczew
  Pszczew
 • Herb Gminy Przytoczna
  Przytoczna
 • Herb Gminy Skwierzyna
  Skwierzyna
 • Herb Gminy Skąpe
  Skąpe
 • Herb Gminy Szczaniec
  Szczaniec
 • Herb Gminy Świebodzin
  Świebodzin