Logo Lokalnej Grupy Działania Brama Lubuska STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
ul. Wałowa 1
66-200 Świebodzin
NIP: 927-189-81-99
tel. 532 369 084
tel. kom. 501 031 251, 532 369 084
e-mail: biuro@bramalubuska.pl 
       Konsultacje osobiste wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym i z zachowaniem reżimu sanitarnego 
Od dnia 01 stycznia 2022 roku numer kontaktowy do Stowarzyszenia LGD Brama Lubuska to 532 369 084

Ogólnopolski konkurs pn. „Bezpieczna kwatera”

Zapraszamy wszystkich właścicieli kwater agroturystycznych z terenu całej Polski do udziału w konkursie  pn. „Bezpieczna kwatera”.

Celem konkursu jest identyfikacja i upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie wdrożenia w wiejskiej bazie noclegowej działań związanych z podwyższonymi standardami epidemiologicznymi. Oceniane będą również wszelkie działania zrealizowane w obiektach turystyki wiejskiej związane z dostosowaniem oferty do nowej sytuacji wynikającej z pandemii COVID-19 oraz wymagań prozdrowotnych turystów.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest zapoznanie się z regulaminem oraz wypełnienie zgłoszenia i przesłanie wraz z materiałami wizualnymi (np. zdjęcia, filmy) za pośrednictwem strony internetowej https://odpoczywajnawsi.pl/bezpieczna-kwatera/. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 listopada 2021 roku do godz. 10.00.

Oferty zostaną ocenione przez komisją konkursową oraz w głosowaniu przez internautów – czyli podwójna szansa na wygraną.

Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone podczas uroczystej konferencji. Dodatkowo jedną z form gratyfikacji jest pakiet promocyjny obiektu na stronie internetowej kampanii „Odpoczywaj Na Wsi” – intensywnie promowanej obecnie w Internecie oraz kampania w mediach społecznościowych.

Zachęcamy do udziału w konkursie – już samouczestnictwo jest doskonałym sposobem na autopromocję.

Organizatorem konkursu jest Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” na zlecenie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie. 

Wszystkie informacje dotyczące konkursu pn. „Bezpieczna kwatera” dostępne są na stronie www.odpoczywajnawsi.pl/bezpieczna-kwatera/.
W razie pytań prosimy o kontakt e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź telefoniczny 666 361 423

 

„NOWEFIO – lubuskie lokalnie” - Mikrodotacje dla młodych organizacji i grup nieformalnych w województwie lubuskim - zaproszenie na e-szkolenie

Stowarzyszenie LGD „Między Odrą a Bobrem” wspólnie z Fundacją Rozwoju Holistycznego 02.08.2021 r. o godz. 12:00 rozpoczynają nabór ciągły wniosków na mikrodotacje w ramach projektu „NOWEFIO –lubuskie lokalnie”, sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030. Nabór prowadzony będzie do wyczerpania puli środków finansowych. Wnioski wraz z załącznikami należy składać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kto może ubiegać się o mikrodotację?

 • Młoda organizacja pozarządowa - organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, która została wpisana do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto, roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie przekracza 30 tys. zł.
 • Grupy nieformalne - nie mniej niż trzy osoby, pełnoletnie, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupa taka może ubiegać się o wsparcie realizacji lokalnego przedsięwzięcia mieszczącego się w sferze zadań publicznych określonej w art. 4 UoDPPioW samodzielnie (bezpośrednio) lub wspólnie z inną organizacją pozarządową (tzw. Patronem).
 • Organizacja pozarządowa (tzw. Patron) - organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, która może ubiegać się o przyznanie mikrodotacji na realizację projektu, dzięki któremu konkretna grupa nieformalna będzie miała możliwość realizacji lokalnego przedsięwzięcia. Patron, który otrzyma dotację na wsparcie realizacji lokalnego przedsięwzięcia przez grupę nieformalną to realizator projektu, o którym mowa w art. 2 pkt. 6 UoDPPioW.

Jaka jest pula środków?

540 000 zł

Jaka jest wysokość wsparcia?

Młode organizacje - do 6 000 zł
Grupy nieformalne występujące samodzielnie i z Patronem - do 6 000 zł

Na co może zostać wykorzystane wsparcie?

1) młode organizacje mogą wykorzystać środki na:

 • zakup sprzętu biurowego; sprzętu związanego z obszarem działań organizacji; koszty adaptacji lokalu, oprogramowanie komputerowe, podnoszenie kwalifikacji pracowników, wolontariuszy, częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługą księgową, prawną lub informatyczną; pomoc w opracowaniu merytorycznych planów rozwoju;
 • na realizację lokalnych inicjatyw, przedsięwzięć, mieszczących się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 UoDPPioW

 2) grupy nieformalne (występujące samodzielnie lub z Patronem) mogą wykorzystać środki na:

 • na realizację lokalnych inicjatyw, przedsięwzięć mieszczących się w sferze zadań publicznych określonych w art.4 UoDPPioW.

Kryteria i sposób wyboru projektów:
Kryteria i sposób wyboru projektów zostały zawarte w Regulaminie konkursu oraz w załącznikach: karty oceny – omawiane będą podczas e-szkoleń, a udostępnione zostaną na stronie internetowej 02.08.2021 r. o godzinie 12:00.

E-szkolenie:
- szkolenie dla młodych organizacji: 21.07.2021 godzina: 13:00 link do spotkania: https://app.livewebinar.com/669-619-935/b732d02af0ba9d038f14a7fa84850d71
- szkolenie dla grup nieformalnych występujących z Patronem lub samodzielnie - 22.07.2021 godzina: 12:00 - link do spotkania: https://app.livewebinar.com/337-357-190/b30d44baed2e23cf773b03f299950291  

W szkoleniu może wziąć udział max.100 uczestników (aby wziąć udział w szkoleniu, nie trzeba instalować żadnego dodatkowego oprogramowania).

Gdzie uzyskać informacje?

02.08.2021 r. o godzinie 12:00 na stronie www.lubuskielokalnie.fam.org.pl zamieszczone zostaną Regulamin konkursu wraz załącznikami. Porady i wsparcie udzielane będzie z chwilą rozpoczęcia naboru.

Kontakt:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Odrą a Bobrem” ul. Lipowa 1 66-003 Zabór Tel.: 603 505 517 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Fundacja Rozwoju Holistycznego
Traugutta 6
66-400 Gorzów Wlkp.
Tel.: 600 676 083
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Rozwój obszarów wiejskich w oparciu o turystykę kulinarną

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej w partnerstwie z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego w Warszawie, Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” zaprasza do udziału w wyjeździe studyjnym do Włoch w ramach operacji pn. „Rozwój obszarów wiejskich w oparciu o turystykę kulinarną w dniach 9-13 sierpnia 2021 roku

Cele wyjazdu studyjnego jest upowszechnienie wiedzy i wymiana doświadczeń w zakresie inicjatyw zwiększających konkurencyjność na terenach wiejskich.

Wyjazd studyjny pozwoli na podniesienie wiedzy u 25 uczestników w zakresie inicjatyw zwiększających konkurencyjność na terenach wiejskich a za ich pośrednictwem upowszechnienie tej wiedzy i wymianę wiedzy o rezultatach operacji na obszarze 4 województw tj. lubelskiego, mazowieckiego, lubuskiego oraz śląskiego. Realizacja operacji w wymiarze długookresowym może przyczynić się do zwiększenia ilości szlaków kulinarnych w Polsce bazujących na zasobach lokalnych

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby/ podmioty z czterech województw tj. województwa lubelskiego, mazowieckiego, lubuskiego oraz śląskiego tj. ;

- rolników
- producentów produktów lokalnych i tradycyjnych,
- przedstawicieli obiektów gastronomicznych/hotelowych oraz firm cateringowych,
- przedstawicieli zagród tematycznych oraz obiektów kultury,
- przedstawicieli gospodarstw agroturystycznych,
- przedstawicieli szkół rolniczych/szkół zawodowych branżowych,
- przedstawiciele organizacji wspierających przedsiębiorczość na terenach wiejskich tj. LGD,
- przedstawicieli ośrodków doradztwa rolniczego
- oraz organizacji branżowych zrzeszających producentów produktów lokalnych i tradycyjnych, reprezentujących branże turystyczną.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć pocztą tradycyjną lub elektroniczną (skan) w nieprzekraczającym terminie do dnia 21 lipca br. do godz. 16.00 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej, ul. Lubelska 115, 23-200 Kraśnik. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie LGD Ziemi Kraśnickiej tj. www.lgdkrasnik.pl oraz partnerów www.produktyregionalne.pl, www.klj.org.pl, www.lgdkozienice.pl

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt: Wioletta Wilkos, tel. 668 881 103, 81 8252727

 

Gminy członkowskie

 • Herb Gminy Bledzew
  Bledzew
 • Herb Gminy Dobiegniew
  Dobiegniew
 • Herb Gminy Drezdenko
  Drezdenko
 • Herb Gminy Lubrza
  Lubrza
 • Herb Gminy Łagów
  Łagów
 • Herb Gminy Międzyrzecz
  Międzyrzecz
 • Herb Gminy Pszczew
  Pszczew
 • Herb Gminy Przytoczna
  Przytoczna
 • Herb Gminy Skwierzyna
  Skwierzyna
 • Herb Gminy Skąpe
  Skąpe
 • Herb Gminy Stare Kurowo
  Stare Kurowo
 • Herb Gminy Strzelce Krajeńskie
  Strzelce Krajeńskie
 • Herb Gminy Szczaniec
  Szczaniec
 • Herb Gminy Świebodzin
  Świebodzin
 • Herb Gminy Zwierzyn
  Zwierzyn