Logo Lokalnej Grupy Działania Brama Lubuska STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
ul. Wałowa 1
66-200 Świebodzin
NIP: 927-189-81-99
tel. 532 369 084
tel. kom. 501 031 251, 532 369 084
e-mail: biuro@bramalubuska.pl 
     
 

AKTUALNOŚCI

Szlak rowerowy pn. Rowerowa Pętla Lubuska

Stowarzyszenie LGD Brama Lubuska rozpoczęło pierwsze prace nad wyznaczaniem i oznakowaniem szlaku rowerowego pn. Rowerowa Pętla Lubuska o długości 465 km. Szlak rowerowy w dużej części będzie przebiegał po naszym terenie.

Szlak rowerowy pn. Rowerowa Pętla Lubuska powstaje w ramach projektu współpracy pn. „PROWadzi Lubuskie na bis”, którego celem jest promocja naszego województwa oraz rozwój turystyki i rekreacji. Projekt jest realizowany przez partnerskich 7 – LGD województwa lubuskiego.

Operacja „ PROWadzi Lubuskie na bis” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Gminy członkowskie

 • Herb Gminy Bledzew
  Bledzew
 • Herb Gminy Lubrza
  Lubrza
 • Herb Gminy Łagów
  Łagów
 • Herb Gminy Międzyrzecz
  Międzyrzecz
 • Herb Gminy Pszczew
  Pszczew
 • Herb Gminy Przytoczna
  Przytoczna
 • Herb Gminy Skwierzyna
  Skwierzyna
 • Herb Gminy Skąpe
  Skąpe
 • Herb Gminy Szczaniec
  Szczaniec
 • Herb Gminy Świebodzin
  Świebodzin